Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/7/2019

"Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki – Etap II w ramach projektu:„Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie pdf 147,3 2019.04.04 802

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 704,9 2019.04.05 223

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,2 2019.04.05 540
Wzór oferty na dostawy doc 174,4 2019.04.05 548
zal 1_1 opis przedmiotu zamówienia dla części 1 7z 166305,3 2019.04.05 721
zal 2a wykaz personelu docx 17,4 2019.04.05 299
zal 3 wzór umowy - nadzór doc 288,0 2019.04.05 378
zal 3.1 wzór umowy - roboty budowlane docx 231,6 2019.04.05 533
zal 4 JEDZ doc 263,5 2019.04.05 486
zał 1.2 opis przedmiotu zamówienia pdf 266,1 2019.04.05 531

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 286,4 2019.04.25 226

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2019-OJS068-158584-pl pdf 150,0 2019.04.05 648
Informacja z otwarcia ofert doc 143,7 2019.05.08 483

Pobierz wszystkie dokumenty