Szczegóły ogłoszenia

31/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 82,1 2019.03.19 174

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 110,6 2019.03.19 167

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.03.19 129
formularz cenowy xls 57,0 2019.03.19 235
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 80,6 2019.03.19 115
pr. umowy przechowania doc 800,5 2019.03.19 115
umowa projekt doc 838,5 2019.03.19 128
wykaz dostaw doc 33,0 2019.03.19 121
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 40,0 2019.03.19 149
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.03.19 131

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,6 2019.04.05 137

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 31,5 2019.04.19 141

Pobierz wszystkie dokumenty