Szczegóły ogłoszenia

31/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 82,1 2019.03.19 162

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 110,6 2019.03.19 154

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.03.19 118
formularz cenowy xls 57,0 2019.03.19 219
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 80,6 2019.03.19 105
pr. umowy przechowania doc 800,5 2019.03.19 105
umowa projekt doc 838,5 2019.03.19 115
wykaz dostaw doc 33,0 2019.03.19 112
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 40,0 2019.03.19 138
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.03.19 120

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,6 2019.04.05 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 31,5 2019.04.19 132

Pobierz wszystkie dokumenty