Szczegóły ogłoszenia

37/2019

"Dostawy sukcesywne cewników diagnostycznych (900 szt.) na okres 3 miesięcy i materiałów do procesu sterylizacji na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 280,6 2019.03.15 245

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 69,5 2019.03.15 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.03.15 69
Formularz oferty xls 40,0 2019.03.15 67
Formularz_Cenowy xls 58,5 2019.03.15 105
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.03.15 58
Projekt umowy doc 851,0 2019.03.15 57
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2019.03.15 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,3 2019.03.20 62
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 20,0 2019.03.20 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1906-KOMUNIKAT doc 290,0 2019.03.21 64
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2019.03.25 58

Pobierz wszystkie dokumenty