Szczegóły ogłoszenia

26/2019

"dostawy ręczników papierowych do rąk, papieru toaletowego oraz innych środków czystości. "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 31,1 2019.03.14 502

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 66,7 2019.03.14 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.03.14 110
formularz cenowy xls 38,5 2019.03.14 143
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,6 2019.03.14 90
Projekt umowy doc 1119,5 2019.03.14 107
wykaz wykonanych dostaw doc 36,0 2019.03.14 105
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 33,5 2019.03.14 116
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,8 2019.03.14 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,9 2019.03.25 122
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 19,3 2019.04.02 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.04.16 87

Pobierz wszystkie dokumenty