Szczegóły ogłoszenia

29/2019

"Dostawy bielizny pościelowej, ubrań i obuwia BHP"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 40,4 2019.03.07 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 68,3 2019.03.07 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.03.07 70
Formularz oferty xls 106,5 2019.03.07 89
Formularze cenowe xlsx 20,2 2019.03.07 121
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.03.07 83
Projekt umowy doc 847,5 2019.03.07 63
Wykaz dostaw lub usług doc 20,1 2019.03.07 73
Załącznik nr 4 - logo szpitala do zadania nr 1 doc 278,0 2019.03.07 81
Załącznik nr 5 - logo szpitala zadanie nr 7 doc 278,0 2019.03.07 77
Załącznik nr 6 - OZNAKOWANIE BIELIZNY SZPITALNEJ W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA zadanie nr 1 doc 29,5 2019.03.07 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,7 2019.03.12 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,4 2019.03.15 93

Pobierz wszystkie dokumenty