Szczegóły ogłoszenia

30/2019

"dostawy sukcesywne zestawów do stymulacji czasowej rdzenia falami pulsacyjnymi RF "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 25,7 2019.03.07 122

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,1 2019.03.07 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.03.07 73
formularz cenowy xls 26,0 2019.03.07 67
formularz cenowy szczegółowy xls 28,0 2019.03.07 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2019.03.07 62
pr. umowy przechowania doc 803,5 2019.03.07 57
projekt umowy użyczenia doc 37,5 2019.03.07 71
umowa projekt doc 834,5 2019.03.07 68
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 25,0 2019.03.07 69
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 25,0 2019.03.07 67
wykaz dostaw doc 34,0 2019.03.07 71
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 33,5 2019.03.07 66
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.03.07 76

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,3 2019.03.12 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2019.03.15 61

Pobierz wszystkie dokumenty