Szczegóły ogłoszenia

27/2019

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 328,2 2019.03.05 477

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,0 2019.03.05 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.03.05 69
formularz cenowy xls 68,0 2019.03.05 114
Formularz oferty xls 106,0 2019.03.05 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.03.05 88
projekt umowy doc 849,0 2019.03.05 68
Wykaz dostaw doc 17,9 2019.03.05 73

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2019.03.12 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie doc 25,7 2019.03.15 94

Pobierz wszystkie dokumenty