Szczegóły ogłoszenia

23/2019

"Dostawa różnego sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 414,2 2019.02.27 271

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 19,8 2019.03.05 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,8 2019.02.27 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.02.27 76
formularz cenowy-skorygowany xlsx 44,0 2019.02.27 247
Formularz oferty xls 106,5 2019.02.27 119
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.02.27 86
projekt umowy doc 1106,5 2019.02.27 83
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2019.02.27 91
załącznik nr 1 - Zad.10 docx 20,4 2019.02.27 118
załącznik nr 2-Zad.10 docx 21,7 2019.02.27 86
załącznik nr 3-Zad.11 docx 23,1 2019.02.27 101

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,9 2019.03.05 96
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 172,6 2019.03.06 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2019.03.11 102

Pobierz wszystkie dokumenty