Szczegóły ogłoszenia

20/2019

"dostawy wody źródlanej i mineralnej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 197,1 2019.02.26 478

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 60,5 2019.02.26 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2019.02.26 72
formularz cenowy xls 25,0 2019.02.26 82
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.02.26 68
projekt umowy doc 1106,5 2019.02.26 64
wykaz dostaw doc 34,0 2019.02.26 76
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,0 2019.02.26 67
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.02.26 71

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2019.02.28 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.03.06 77
powiadomienie o unieważnieniu zadania docx 16,4 2019.03.20 56

Pobierz wszystkie dokumenty