Szczegóły ogłoszenia

21/2019

"Dostawy sukcesywne hemostatyków, odczynników chemicznych, materiałów stomatologicznych, surowców farmaceutycznych i utensylii aptecznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 60,4 2019.02.22 133

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 97,2 2019.04.19 84
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 86,2 2019.04.29 67

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm. ogłoszenia BZP docx 11,5 2019.02.28 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 152,9 2019.02.22 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.02.22 107
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2019.02.22 72
Szczegółowy Form. Cenowy 2019 xlsx 41,7 2019.02.22 126
umowa projekt-21 docx 533,3 2019.02.22 69
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 51,0 2019.02.22 80

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2019.03.01 77
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 28,0 2019.02.28 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 25,3 2019.03.06 90

Pobierz wszystkie dokumenty