Szczegóły ogłoszenia

21/2019

"Dostawy sukcesywne hemostatyków, odczynników chemicznych, materiałów stomatologicznych, surowców farmaceutycznych i utensylii aptecznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 60,4 2019.02.22 143

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 97,2 2019.04.19 94
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 86,2 2019.04.29 76

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm. ogłoszenia BZP docx 11,5 2019.02.28 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 152,9 2019.02.22 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.02.22 120
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2019.02.22 81
Szczegółowy Form. Cenowy 2019 xlsx 41,7 2019.02.22 134
umowa projekt-21 docx 533,3 2019.02.22 79
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 51,0 2019.02.22 87

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2019.03.01 85
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 28,0 2019.02.28 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 25,3 2019.03.06 100

Pobierz wszystkie dokumenty