Szczegóły ogłoszenia

24/2019

"dostawy sukcesywne implantu słuchu na przewodnictwo kostne i drobnego sprzętu"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 235,5 2019.02.22 269

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,6 2019.02.22 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.02.22 71
formularz cenowy xls 24,0 2019.02.22 102
formularz cenowy szczegółowy xlsx 14,9 2019.02.22 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.02.22 76
Specyfikacja przedmiotowa doc 53,0 2019.02.22 83
umowa projekt doc 843,0 2019.02.22 68
wykaz dostaw docx 17,1 2019.02.22 71
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 33,5 2019.02.22 70
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.02.22 66

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,7 2019.03.04 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 19,0 2019.03.04 69
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 19,6 2019.02.26 69
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 23,5 2019.02.28 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.03.07 83
zmiana ogłoszenia docx 13,6 2019.03.04 72

Pobierz wszystkie dokumenty