Szczegóły ogłoszenia

22/2019

"Dostawy sprzętu, akcesoriów i urządzeń komputerowych, pakietów serwisowo - gwarancyjnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 306,0 2019.02.18 418

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 18,4 2019.03.14 64
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad.1,2,5,6,7,8 docx 22,0 2019.03.11 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,8 2019.02.18 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.02.18 50
Formularz oferty xls 106,5 2019.02.18 58
Formularze cenowe-popr. xlsx 39,3 2019.02.18 71
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.02.18 52
projekt umowy doc 569,0 2019.02.18 51
Specyfikacja techniczna - zadanie nr 1 xlsx 14,2 2019.02.18 73
Specyfikacja techniczna - zadanie nr 2 xlsx 11,8 2019.02.18 73
Specyfikacja techniczna - zadanie nr 8 xlsx 13,0 2019.02.18 69
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2019.02.18 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 18,6 2019.02.20 46
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 18,7 2019.02.20 51
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 19,4 2019.02.21 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2019.02.26 45

Pobierz wszystkie dokumenty