Szczegóły ogłoszenia

18/2019

"dostawy mięsa i wędlin oraz drobiu świeżego i mrożonego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 212,6 2019.02.13 420

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,1 2019.02.13 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.02.13 51
formularz cenowy zad. 1 xlsx 22,7 2019.02.13 57
formularz cenowy zad. 2 xls 26,0 2019.02.13 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.02.13 43
projekt umowy doc 1104,5 2019.02.13 56
wykaz dostaw doc 34,5 2019.02.13 56
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,0 2019.02.13 48
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.02.13 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2019.02.22 51
unieważnienie zadania 2 doc 30,5 2019.03.22 44

Pobierz wszystkie dokumenty