Szczegóły ogłoszenia

19/2019

"Dostawy sukcesywne implantów neurochirurgicznych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 386,9 2019.02.12 160

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 22,6 2019.03.15 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 86,1 2019.02.12 174

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.02.12 113
formularz oferty xls 43,5 2019.02.12 135
Formularze cenowe xls 44,5 2019.02.12 199
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 80,0 2019.02.12 116
pr. umowy przechowania doc 804,0 2019.02.12 106
projekt umowy użyczenia doc 37,0 2019.02.12 112
umowa projekt doc 837,0 2019.02.12 112
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 29,0 2019.02.12 118
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 29,0 2019.02.12 118
Wykaz dostaw doc 18,0 2019.02.12 119

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2019.03.13 120

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 28,9 2019.03.13 140

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1853-KOMUNIKAT doc 290,0 2019.03.19 120
Informacja z otwarcia ofert doc 24,9 2019.03.22 121

Pobierz wszystkie dokumenty