Szczegóły ogłoszenia

19/2019

"Dostawy sukcesywne implantów neurochirurgicznych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 386,9 2019.02.12 147

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 22,6 2019.03.15 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 86,1 2019.02.12 164

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.02.12 102
formularz oferty xls 43,5 2019.02.12 122
Formularze cenowe xls 44,5 2019.02.12 182
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 80,0 2019.02.12 102
pr. umowy przechowania doc 804,0 2019.02.12 94
projekt umowy użyczenia doc 37,0 2019.02.12 99
umowa projekt doc 837,0 2019.02.12 97
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 29,0 2019.02.12 106
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 29,0 2019.02.12 104
Wykaz dostaw doc 18,0 2019.02.12 104

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2019.03.13 109

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 28,9 2019.03.13 127

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1853-KOMUNIKAT doc 290,0 2019.03.19 107
Informacja z otwarcia ofert doc 24,9 2019.03.22 107

Pobierz wszystkie dokumenty