Szczegóły ogłoszenia

16/2019

"Dostawy sukcesywne materiałów do procesu sterylizacji na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 279,3 2019.02.06 282

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie_zmiana docx 18,7 2019.02.13 86
Ogloszenie_zmiana_2 docx 14,4 2019.02.13 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 70,2 2019.02.06 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.02.06 85
Formularz oferty xls 40,5 2019.02.06 90
Formularze cenowe xls 52,0 2019.02.06 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2019.02.06 75
Projekt umowy doc 850,5 2019.02.06 72
Wykaz dostaw doc 17,9 2019.02.06 76
zał. do umowy zasady środowiskowe doc 35,0 2019.02.06 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,9 2019.02.12 84
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 21,6 2019.02.13 71
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 21,3 2019.02.13 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2019.02.19 120

Pobierz wszystkie dokumenty