Szczegóły ogłoszenia

13/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowych dla Neurochirurgii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 42,9 2019.02.06 134

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie zmian docx 15,5 2019.02.08 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 76,7 2019.02.06 116

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.02.06 98
formularz cenowy xls 36,0 2019.02.06 178
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2019.02.06 105
pr. umowy przechowania doc 805,0 2019.02.06 102
projekt umowy użyczenia doc 37,5 2019.02.06 108
szczegółowy formularz cenowy xls 26,0 2019.02.06 147
umowa projekt zad.1-14 doc 835,0 2019.02.06 95
umowa projekt zad.15 doc 843,0 2019.02.06 102
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 25,0 2019.02.06 101
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 25,0 2019.02.06 98
wykaz dostaw doc 33,5 2019.02.06 99
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 36,5 2019.02.06 109
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,8 2019.02.06 97

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,2 2019.02.06 118

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,4 2019.02.20 103
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 19,2 2019.03.05 89
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 21,5 2019.02.27 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,8 2019.03.14 91

Pobierz wszystkie dokumenty