Szczegóły ogłoszenia

13/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowych dla Neurochirurgii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 42,9 2019.02.06 145

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie zmian docx 15,5 2019.02.08 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 76,7 2019.02.06 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.02.06 108
formularz cenowy xls 36,0 2019.02.06 187
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2019.02.06 116
pr. umowy przechowania doc 805,0 2019.02.06 110
projekt umowy użyczenia doc 37,5 2019.02.06 120
szczegółowy formularz cenowy xls 26,0 2019.02.06 157
umowa projekt zad.1-14 doc 835,0 2019.02.06 105
umowa projekt zad.15 doc 843,0 2019.02.06 112
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 25,0 2019.02.06 110
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 25,0 2019.02.06 113
wykaz dostaw doc 33,5 2019.02.06 109
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 36,5 2019.02.06 122
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,8 2019.02.06 108

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,2 2019.02.06 128

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,4 2019.02.20 114
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 19,2 2019.03.05 99
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 21,5 2019.02.27 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,8 2019.03.14 104

Pobierz wszystkie dokumenty