Szczegóły ogłoszenia

15/2019

"Dostawy sukcesywne protez i łat naczyniowych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 223,9 2019.02.01 278

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,3 2019.02.01 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.02.01 86
Formularz cenowy xls 41,0 2019.02.01 86
Formularz oferty xls 45,0 2019.02.01 98
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2019.02.01 73
Projekt umowy docx 535,4 2019.02.01 85
Projekt umowy przechowania docx 524,0 2019.02.01 76
Wykaz dostaw doc 18,1 2019.02.01 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,7 2019.02.08 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.02.13 73
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie 1 docx 18,3 2019.03.29 61

Pobierz wszystkie dokumenty