Szczegóły ogłoszenia

10/2019

"dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,6 2019.01.31 515

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,7 2019.02.07 291

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,5 2019.01.31 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.01.31 86
formularz cenowy xls 21,5 2019.01.31 100
ocena jakościowa xls 40,5 2019.01.31 106
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.01.31 79
umowa projekt doc 843,0 2019.01.31 79
wykaz dostaw docx 17,0 2019.01.31 86
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 34,5 2019.01.31 73
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,8 2019.01.31 83

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,4 2019.02.07 83

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,6 2019.02.05 106
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 19,1 2019.02.07 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
cofnięcie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty doc 26,5 2019.04.01 75
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2019.02.12 87
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 34,5 2019.03.26 63

Pobierz wszystkie dokumenty