Szczegóły ogłoszenia

10/2019

"dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,6 2019.01.31 455

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,7 2019.02.07 281

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,5 2019.01.31 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.01.31 78
formularz cenowy xls 21,5 2019.01.31 93
ocena jakościowa xls 40,5 2019.01.31 98
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.01.31 70
umowa projekt doc 843,0 2019.01.31 71
wykaz dostaw docx 17,0 2019.01.31 76
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 34,5 2019.01.31 66
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,8 2019.01.31 74

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,4 2019.02.07 73

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,6 2019.02.05 95
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 19,1 2019.02.07 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
cofnięcie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty doc 26,5 2019.04.01 69
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2019.02.12 79
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 34,5 2019.03.26 55

Pobierz wszystkie dokumenty