Szczegóły ogłoszenia

11/2019

"Dostawy sukcesywne wyrobów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 57,5 2019.01.28 152

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,6 2019.01.28 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.01.28 77
formularz cenowy zad. 2 i 3 xls 39,5 2019.01.28 183
Formularz cenowy zad.1 xls 30,0 2019.01.28 178
Formularz oferty xls 42,0 2019.01.28 73
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.01.28 77
Projekt umowy doc 848,5 2019.01.28 78
Wykaz dostaw doc 17,9 2019.01.28 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2019.02.04 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.02.08 93

Pobierz wszystkie dokumenty