Szczegóły ogłoszenia

9/2019

"Dostawy sukcesywne pasków do glukometrów wraz z osprzętem na okres 36 misięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 177,1 2019.01.25 290

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,9 2019.01.31 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,7 2019.01.25 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.01.25 73
formularz cenowy xls 38,0 2019.01.25 90
Formularz ofertowy xls 39,5 2019.01.25 91
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.01.25 69
Projekt umowy doc 873,0 2019.01.25 70
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2019.01.25 80

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 26,4 2019.01.30 96
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i informacja o zmianach w siwz doc 20,2 2019.01.31 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2019.02.05 93

Pobierz wszystkie dokumenty