Szczegóły ogłoszenia

7/2019

"Dostawy sukcesywne pieluchomajtek i podkładów chłonnych na okres 36 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 194,2 2019.01.24 273

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 65,1 2019.01.24 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.01.24 84
Formularz ofertowy xls 41,0 2019.01.24 81
Formularz techniczny pieluchy i podkłady xlsx 21,9 2019.01.24 83
formularz_cenowy xls 31,0 2019.01.24 95
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.01.24 81
Projekt umowy doc 869,5 2019.01.24 75
Wykaz dostaw doc 17,9 2019.01.24 73

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,0 2019.01.30 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2019.02.04 78

Pobierz wszystkie dokumenty