Szczegóły ogłoszenia

3/2019

"dostawy materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 202,3 2019.01.24 462

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,7 2019.01.24 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.01.24 71
formularz cenowy zadanie 1 doc 180,5 2019.01.24 101
formularz cenowy zadanie 2 doc 167,5 2019.01.24 82
formularz cenowy zadanie 3 doc 316,0 2019.01.24 89
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.01.24 69
umowa projekt doc 839,5 2019.01.24 82
wykaz dostaw docx 17,2 2019.01.24 91
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 34,0 2019.01.24 79
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.01.24 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 18,9 2019.01.29 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.02.01 97

Pobierz wszystkie dokumenty