Szczegóły ogłoszenia

8/2019

"dostawy sukcesywne stymulatorów neurochirurgicznych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 36,6 2019.01.21 142

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 75,2 2019.01.21 107

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.01.21 109
formularz cenowy xls 38,0 2019.01.21 129
formularz cenowy szczegółowy xls 28,5 2019.01.21 138
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,2 2019.01.21 112
pr. umowy przechowania doc 803,5 2019.01.21 108
projekt umowy użyczenia doc 37,0 2019.01.21 118
umowa projekt doc 834,5 2019.01.21 111
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 25,0 2019.01.21 108
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 25,0 2019.01.21 113
wykaz dostaw doc 33,5 2019.01.21 114
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 36,5 2019.01.21 124
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.01.21 104

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,1 2019.01.30 110
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 19,8 2019.02.11 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2019.02.26 120

Pobierz wszystkie dokumenty