Szczegóły ogłoszenia

8/2019

"dostawy sukcesywne stymulatorów neurochirurgicznych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 36,6 2019.01.21 131

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 75,2 2019.01.21 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.01.21 98
formularz cenowy xls 38,0 2019.01.21 120
formularz cenowy szczegółowy xls 28,5 2019.01.21 129
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,2 2019.01.21 99
pr. umowy przechowania doc 803,5 2019.01.21 99
projekt umowy użyczenia doc 37,0 2019.01.21 106
umowa projekt doc 834,5 2019.01.21 99
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 25,0 2019.01.21 99
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 25,0 2019.01.21 105
wykaz dostaw doc 33,5 2019.01.21 101
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 36,5 2019.01.21 113
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.01.21 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,1 2019.01.30 100
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 19,8 2019.02.11 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2019.02.26 109

Pobierz wszystkie dokumenty