Szczegóły ogłoszenia

2/2019

"Dostawy sukcesywne środków czystości"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,3 2019.01.18 526

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie_zmiana_2 pdf 67,2 2019.02.05 332
Ogłoszenie_zmiany SIWZ pdf 67,1 2019.01.24 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 71,3 2019.01.18 130

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.01.18 104
Fomularze cenowe xls 63,5 2019.01.18 193
Formularz ofertowy xls 142,0 2019.01.18 134
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,0 2019.01.18 106
Projekt umowy doc 1131,5 2019.01.18 90
Wykaz dostaw doc 18,1 2019.01.18 102

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,7 2019.01.21 118
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 21,8 2019.02.01 106

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,2 2019.01.30 138
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 21,5 2019.02.07 107
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 20,1 2019.02.11 100
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 19,5 2019.02.20 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie doc 25,1 2019.03.04 112

Pobierz wszystkie dokumenty