Szczegóły ogłoszenia

2/2019

"Dostawy sukcesywne środków czystości"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,3 2019.01.18 580

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie_zmiana_2 pdf 67,2 2019.02.05 345
Ogłoszenie_zmiany SIWZ pdf 67,1 2019.01.24 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 71,3 2019.01.18 137

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.01.18 117
Fomularze cenowe xls 63,5 2019.01.18 202
Formularz ofertowy xls 142,0 2019.01.18 147
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,0 2019.01.18 122
Projekt umowy doc 1131,5 2019.01.18 104
Wykaz dostaw doc 18,1 2019.01.18 114

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,7 2019.01.21 130
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 21,8 2019.02.01 118

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,2 2019.01.30 148
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 21,5 2019.02.07 117
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 20,1 2019.02.11 111
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 19,5 2019.02.20 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie doc 25,1 2019.03.04 124

Pobierz wszystkie dokumenty