Szczegóły ogłoszenia

4/2019

"Dostawy produktów leczniczych i leków w programach w programach terapeutycznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie z DzUUE docx 29,4 2019.01.16 131

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 89,7 2019.04.02 128

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 zmiana ogł DzUUE docx 17,1 2019.02.11 118
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 15,5 2019.02.26 103
Zm ogł DzUUE docx 19,0 2019.02.07 110

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 139,1 2019.01.16 162

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2019.01.16 100
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,5 2019.01.16 109
Popr Szcz. Form Cenowy 4 xls 2709,0 2019.01.16 179
projekt umowy doc 1117,0 2019.01.16 103
Szcz. Form Cenowy 4 xls 2715,0 2019.01.16 211
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,7 2019.01.16 99
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 17,9 2019.01.16 99
Wzór_oferty 4 XLS_-_inne_dokumenty xls 44,5 2019.01.16 129

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2019.02.07 119
Inform o zmianie terminów doc 18,9 2019.02.21 119
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,8 2019.01.31 138

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.03.04 172

Pobierz wszystkie dokumenty