Szczegóły ogłoszenia

1/2019

"Serwis pogwarancyjny obejmujący przeglądy okresowe i naprawy sprzętu i aparatury medycznej, tj. defibrylatory, sprzęt endoskopowy, pompy infuzyjne i infuzyjno-strzykawkowe."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 83,8 2019.01.16 478

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 3 doc 20,0 2019.01.31 91
Ogłoszenie zmianach 1 docx 13,6 2019.01.29 88
Ogłoszenie_zmiana_2 docx 13,2 2019.01.29 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,5 2019.01.16 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.01.16 85
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2019.01.16 76
projekt_umowy_przeglady doc 76,0 2019.01.16 89
uszczegółowienie przedm. zamówienia_zal.12 doc 41,5 2019.01.16 103
Wykaz dostaw lub usług doc 20,2 2019.01.16 104
Wykaz osób doc 18,9 2019.01.16 84
wykazy_sprzetu_zal_1-11 doc 294,5 2019.01.16 129
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 42,0 2019.01.16 103

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,2 2019.01.29 90

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania 3 doc 19,0 2019.02.01 83
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 30,9 2019.01.29 86
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiany SIWZ - 2 doc 22,9 2019.01.31 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie doc 22,2 2019.02.06 98

Pobierz wszystkie dokumenty