Szczegóły ogłoszenia

ZP/2/D/19

"sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic ochronnych"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,3 2019.01.15 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP2D19 pdf 10576,1 2019.01.15 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 67,5 2019.01.15 38
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 72,5 2019.01.15 57
załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy doc 43,5 2019.01.15 33
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 26,3 2019.01.15 27
załącznik nr 4 - wzór informacji o grupie kapitałowej doc 84,5 2019.01.15 31
Załącznik nr 5 - istotne postanowienia umowy pdf 208,8 2019.01.15 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zbiorcze zestawienie ofert pdf 300,2 2019.01.30 36

Pobierz wszystkie dokumenty