Szczegóły ogłoszenia

5/2019

"dostawy drobnego sprzętu, materiałów i odczynników laboratoryjnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 275,9 2019.01.14 294

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61,6 2019.01.14 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2019.01.14 60
formularz cenowy xlsx 21,1 2019.01.14 146
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.01.14 64
projekt umowy doc 1103,0 2019.01.14 71
wykaz dostaw doc 33,5 2019.01.14 78
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 34,5 2019.01.14 73
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,8 2019.01.14 70

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,3 2019.01.17 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,2 2019.01.22 73

Pobierz wszystkie dokumenty