Szczegóły ogłoszenia

ZP/2794/U/18

"usługę grupowego ubezpieczenia Międzynarodowych Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Odpowiedzialności cywilnej i Bagażu podróżnego pracowników i osób delegowanych za granicę przez UAM"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 502656 docx 23,4 2019.01.11 27

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 190,1 2019.01.18 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 231,5 2019.01.11 31
Załącznik A Opis Przedmiotu Zamówienia docx 34,5 2019.01.11 34
Załącznik nr 1 - oferta doc 64,5 2019.01.11 24
Załącznik nr 2 - Oświadczenia - Wykonawca docx 28,8 2019.01.11 18
Załącznik nr 2b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 28,7 2019.01.11 20
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 14,4 2019.01.11 19
Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy doc 85,0 2019.01.11 20

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana terminu składania ofert pdf 225,3 2019.01.18 7

Pobierz wszystkie dokumenty