Szczegóły ogłoszenia

ZP2926/U/18

"Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 238,8 2019.01.03 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP2926U18 doc 317,0 2019.01.03 130

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 1 doc 89,0 2019.01.03 83
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 2 doc 90,5 2019.01.03 61
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 3 doc 90,5 2019.01.03 56
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 4 doc 90,5 2019.01.03 57
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 5 doc 90,5 2019.01.03 54
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 6 doc 90,5 2019.01.03 54
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 7 doc 90,5 2019.01.03 59
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 143,0 2019.01.03 79
Załącznik nr 3 - JEDZ cz. 1 xml 130,0 2019.01.03 58
Załącznik nr 3 - JEDZ cz. 2 xml 130,0 2019.01.03 53
Załącznik nr 3 - JEDZ cz. 3 xml 130,1 2019.01.03 52
Załącznik nr 3 - JEDZ cz. 4 xml 130,0 2019.01.03 59
Załącznik nr 3 - JEDZ cz. 5 xml 130,0 2019.01.03 48
Załącznik nr 3 - JEDZ cz. 6 xml 130,0 2019.01.03 53
Załącznik nr 3 - JEDZ cz. 7 xml 130,0 2019.01.03 60
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 50,4 2019.01.03 56
Załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonacy o braku podstaw do wykluczenia docx 16,8 2019.01.03 48
Załącznik nr 5 - Wykaz usług doc 34,5 2019.01.03 56
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,5 2019.01.03 48
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 210,0 2019.01.03 56
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 16,3 2019.01.03 45
Załącznik nr A - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1 docx 36,8 2019.01.03 79
Załącznik nr B - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 2 docx 35,9 2019.01.03 61
Załącznik nr C - Opis prezedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 3 docx 36,8 2019.01.03 69
Załącznik nr D - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 4 docx 42,8 2019.01.03 61
Załącznik nr E - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 docx 38,1 2019.01.03 69
Załącznik nr F - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 6 docx 38,8 2019.01.03 67
Załącznik nr G - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 7 docx 56,4 2019.01.03 65

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ pdf 398,4 2019.01.09 60
Powiadomienie o zmianach SIWZ z dnia 24.01.2019 pdf 440,9 2019.01.24 50
załacznik A do SIWZ NOWY pdf 4113,0 2019.01.24 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania 1-13 pdf 2619,8 2019.01.25 46
Odpowiedzi na pytania 14-21 pdf 4268,6 2019.01.28 54
Odpowiedzi na pytania 18-19 pdf 394,3 2019.01.29 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 43,0 2019.02.05 67

Pobierz wszystkie dokumenty