Szczegóły ogłoszenia

104/2018

"dostawy sukcesywne ryb mrożonych, śledzi oraz drobiu świeżego i mrożonego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,5 2018.12.28 508

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,7 2018.12.28 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2018.12.28 68
formularz cenowy zad. 1 xls 24,5 2018.12.28 74
formularz cenowy zad. 2 xls 26,0 2018.12.28 63
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.12.28 66
projekt umowy docx 530,8 2018.12.28 68
wykaz dostaw doc 33,0 2018.12.28 60
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,0 2018.12.28 59
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,5 2018.12.28 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2019.01.09 63

Pobierz wszystkie dokumenty