Szczegóły ogłoszenia

105/2018

"dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 255,0 2018.12.20 341

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 63,2 2018.12.20 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.12.20 94
formularz cenowy zad. 1 xls 23,5 2018.12.20 190
formularz cenowy zad. 2-4 xls 27,5 2018.12.20 190
formularz cenowy zad. 5 xls 20,5 2018.12.20 174
formularz cenowy zad. 6 xls 25,0 2018.12.20 170
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.12.20 91
pr. umowy przechowania doc 801,0 2018.12.20 80
umowa projekt doc 843,0 2018.12.20 86
umowa projekt zad. 1 doc 835,0 2018.12.20 85
wykaz dostaw docx 16,9 2018.12.20 89
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,5 2018.12.20 91
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2018.12.20 81

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 18,6 2018.12.28 83
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 20,1 2018.12.28 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.01.07 86

Pobierz wszystkie dokumenty