Szczegóły ogłoszenia

105/2018

"dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 255,0 2018.12.20 334

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 63,2 2018.12.20 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.12.20 82
formularz cenowy zad. 1 xls 23,5 2018.12.20 179
formularz cenowy zad. 2-4 xls 27,5 2018.12.20 180
formularz cenowy zad. 5 xls 20,5 2018.12.20 166
formularz cenowy zad. 6 xls 25,0 2018.12.20 163
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.12.20 80
pr. umowy przechowania doc 801,0 2018.12.20 73
umowa projekt doc 843,0 2018.12.20 77
umowa projekt zad. 1 doc 835,0 2018.12.20 76
wykaz dostaw docx 16,9 2018.12.20 80
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,5 2018.12.20 82
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2018.12.20 74

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 18,6 2018.12.28 74
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 20,1 2018.12.28 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.01.07 79

Pobierz wszystkie dokumenty