Szczegóły ogłoszenia

ZP/2630/U/18

"Przeprowadzenie szkoleń dla kadr dydaktycznych i administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNPiD oraz WPA w Kaliszu)"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu ZP2630U18 doc 390,0 2018.12.17 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1a - Formularz oferty część 1 doc 249,0 2018.12.17 53
Załącznik nr 1b - Formularz oferty część 2 doc 252,0 2018.12.17 54
Załącznik nr 1c - Formularz oferty część 3 doc 252,0 2018.12.17 55
Załącznik nr 1d - Formularz oferty część 4 doc 246,0 2018.12.17 54
Załącznik nr 1e - Formularz oferty część 5 doc 244,5 2018.12.17 58
Załącznik nr 1f - Formularz oferty część 6 doc 246,0 2018.12.17 64
Załącznik nr 1g - Formularz oferty część 7 doc 244,5 2018.12.17 58
Załącznik nr 1h - Formularz oferty część 8 doc 244,5 2018.12.17 61
Załącznik nr 2 - Oświadczenia Wykonawcy docx 104,7 2018.12.17 58
Załącznik nr 2a - Oświadczenia innych podmiotów docx 102,9 2018.12.17 55
Załącznik nr 3 - Wykaz usług doc 112,5 2018.12.17 61
Załącznik nr 4 - Wykaz osób docx 96,7 2018.12.17 58
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 121,0 2018.12.17 51
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 312,0 2018.12.17 52
Załącznik nr 7a - Opis przedmiotu zamówienia część 1 docx 100,7 2018.12.17 65
Załącznik nr 7b - Opis przedmiotu zamówienia część 2 docx 100,9 2018.12.17 59
Załącznik nr 7c - Opis przedmiotu zamówienia część 3 docx 100,5 2018.12.17 57
Załącznik nr 7d - Opis przedmiotu zamówienia część 4 docx 98,2 2018.12.17 69
Załącznik nr 7e - Opis przedmiotu zamówienia część 5 docx 98,8 2018.12.17 65
Załącznik nr 7f - Opis przedmiotu zamówienia część 6 docx 99,7 2018.12.17 64
Załącznik nr 7g - Opis przedmiotu zamówienia część 7 docx 98,8 2018.12.17 70
Załącznik nr 7h - Opis przedmiotu zamówienia część 8 docx 98,8 2018.12.17 56

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach ogloszenia docx 92,3 2019.01.03 55

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie ogłoszenia docx 91,6 2019.01.03 59
Odpowiedź na zapytania w sprawie ogłoszenia 2 docx 91,6 2019.01.04 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 120,0 2019.01.10 57
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 97,1 2019.01.10 43
Powiadomienie o zawarciu umowy doc 211,5 2019.03.08 37

Pobierz wszystkie dokumenty