Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/15/18

"Bieżąca obsługa prawna Biblioteki Narodowej w Warszawie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania."

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Zmiany treści ogłoszenia

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz Oferta Część 1 (NIEAKTUALNY) docx 21,9 2018.12.07 93
Załącznik nr 1 do umowy -Wzór Karty pracy docx 15,8 2018.12.07 89
Załącznik nr 1a do Ogłoszenia - Wykaz usług Część 1 docx 22,7 2018.12.07 98
Załącznik nr 1b do Ogłoszenia - Wykaz osób Część 1 docx 22,3 2018.12.07 110
Załącznik nr 1c do Ogłoszenia - Wykaz osób - doświadczenie Część 1 docx 23,2 2018.12.07 89
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz Oferta Część 2 docx 21,2 2018.12.07 86
Załącznik nr 2a do Ogłoszenia - Wykaz usług Część 2 docx 22,7 2018.12.07 87
Załącznik nr 2b do Ogłoszenia - Wykaz osób Część 2 docx 22,3 2018.12.07 82
Załącznik nr 2c do Ogłoszenia - Wykaz osób - doświadczenie Część 2 docx 23,3 2018.12.07 82
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Formularz Oferta Część 3 docx 21,3 2018.12.07 82
Załącznik nr 3a do Ogłoszenia - Wykaz usług Część 3 docx 22,8 2018.12.07 81
Załącznik nr 3b do Ogłoszenia - Wykaz osób Część 3 docx 22,2 2018.12.07 82
Załącznik nr 3c do Ogłoszenia - Wykaz osób - doświadczenie Część 3 docx 23,2 2018.12.07 87
Załącznik nr 4a do Ogłoszenia - Wzór umowy Część 1 doc 65,5 2018.12.07 100
Załącznik nr 4b do Ogłoszenia - Wzór umowy Część 2 doc 66,0 2018.12.07 94
Załącznik nr 4c do Ogłoszenia - Wzór umowy Część 3 doc 64,5 2018.12.07 88
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 20,9 2018.12.07 88
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Opis Przedmiotu zamówienia Część 1, 2, 3 docx 23,1 2018.12.07 105
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne docx 18,6 2018.12.07 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz Oferta Część 1 (zmieniony w dniu 2018-12-12) docx 22,2 2018.12.12 87

Pobierz wszystkie dokumenty