Szczegóły ogłoszenia

101/2018

"Serwis pogwarancyjny obejmujący przeglądy okresowe i naprawy sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 223,4 2018.11.30 574

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,0 2018.11.30 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.11.30 116
Formularz ofertowy i formularze cenowe xls 102,0 2018.11.30 103
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2018.11.30 94
Szpital projekt_umowy_przeglady doc 72,0 2018.11.30 92
uszczegółowienie przedm. zamówienia doc 40,5 2018.11.30 104
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2018.11.30 77
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2018.11.30 92
Wykaz osób doc 18,7 2018.11.30 85
wykazy_sprzetu_zalaczniki1Ado1D doc 482,5 2018.11.30 101

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,2 2018.12.07 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2018.12.12 81

Pobierz wszystkie dokumenty