Szczegóły ogłoszenia

102/2018

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku ogólnego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 500,8 2018.11.29 342

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 68,0 2018.11.29 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.11.29 106
formularz cenowy xls 50,0 2018.11.29 202
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.11.29 100
umowa projekt doc 842,5 2018.11.29 94
wykaz dostaw docx 16,9 2018.11.29 90
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,5 2018.11.29 106
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2018.11.29 94

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 26,7 2018.12.04 114

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,8 2018.12.07 119
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych zad. 2 doc 33,5 2018.12.21 84
powiadomienie o unieważnieniu zadań docx 16,2 2018.12.17 84
SPROSTOWANIE Informacja z otwarcia ofert doc 109,0 2018.12.10 100

Pobierz wszystkie dokumenty