Szczegóły ogłoszenia

ZP/4340/D/18/1

"dostawę wraz z montażem wyposażenia budynku w związku z "Przebudową i rozbudową domu studenckiego "Hanka" przy Al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap II "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 144,6 2018.11.28 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 510,0 2018.11.28 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AA-01-003_rew01_rzut_poziomu_0_cz1_(594x1785) pdf 2535,8 2018.11.28 39
AA-01-004_rew01_rzut_poziom_0_cz2_(594x1785) pdf 2564,9 2018.11.28 43
AA-02-001 Przekrój budynku A-A-1-100 pdf 1754,0 2018.11.28 41
AA-18-011_SALA ABSYDOWA_800x420- rysunek do poz. nr 8 Załącznika A do SIWZ pdf 1310,1 2018.11.28 43
OPIS TECHNICZNY- technologia sceniczna - do poz. nr 7 Załącznika A do SIWZ pdf 360,8 2018.11.28 48
STWiOR docx 26,6 2018.11.28 40
STWIOR- technologia sceniczna- do poz. nr 7 Załącznika A do SIWZ pdf 449,7 2018.11.28 44
TS-01-002_A1- lokalizacja punktów przyłączeniowych oświetlenia technologiczn pdf 1838,3 2018.11.28 43
TS-01-007_A0- rozmieszczenie urządzeń systemu elektroakustycznego–rzut pozio pdf 1706,1 2018.11.28 44
TS-01-012 - mechnika poziom 0 A2- rozmieszczenie urządzeń mechaniki sceny – pdf 749,2 2018.11.28 39
TS-01-013 - mechnika poziom +1 A1- rozmieszczenie urządzeń mechaniki sceny – pdf 1750,1 2018.11.28 41
Załącznik A do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia doc 1079,5 2018.11.28 56
Załącznik nr 1a do SIWZ-załacznik do formularza ofertowego doc 37,0 2018.11.28 42
Załącznik nr 1do SIWZ- Formularz oferty doc 49,0 2018.11.28 44
Załącznik nr 2- FORMULARZ CENOWY xls 57,5 2018.11.28 45
Załącznik nr 3 do SIWZ-JEDZ xml 119,8 2018.11.28 39
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 50,3 2018.11.28 36
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy docx 16,5 2018.11.28 33
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw doc 36,5 2018.11.28 37
Załącznik nr 6 do SIWZ- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych za doc 47,0 2018.11.28 37
Załącznik Nr 7 do SIWZ- Istotne postanowienia do umowy doc 143,0 2018.11.28 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,5 2019.01.03 32

Pobierz wszystkie dokumenty