Szczegóły ogłoszenia

99/2018

"dostawy sukcesywne prowadników FFR i sprzętu jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 278,0 2018.11.22 348

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,9 2018.11.22 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.11.22 105
formularz cenowy zad. 1-6 xlsx 17,5 2018.11.22 207
formularz cenowy zadanie 7 xls 23,0 2018.11.22 167
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.11.22 109
pr. umowy przechowania doc 801,0 2018.11.22 111
umowa projekt doc 842,0 2018.11.22 105
umowa projekt zad. 1 doc 835,0 2018.11.22 97
wykaz dostaw doc 33,5 2018.11.22 105
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,5 2018.11.22 112
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.11.22 112

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,4 2018.11.27 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.11.30 98

Pobierz wszystkie dokumenty