Szczegóły ogłoszenia

96/2018

"dostawy zestawów do zabiegów bariatrycznych na okres do 31.12.2019"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 29,5 2018.11.22 188

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,8 2018.11.22 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.11.22 135
formularz cenowy xlsx 17,4 2018.11.22 169
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,9 2018.11.22 146
umowa projekt doc 841,5 2018.11.22 133
wykaz dostaw doc 33,5 2018.11.22 126
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 33,5 2018.11.22 143
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2018.11.22 129

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018.12.28 109

Pobierz wszystkie dokumenty