Szczegóły ogłoszenia

96/2018

"dostawy zestawów do zabiegów bariatrycznych na okres do 31.12.2019"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 29,5 2018.11.22 180

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,8 2018.11.22 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.11.22 127
formularz cenowy xlsx 17,4 2018.11.22 161
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,9 2018.11.22 138
umowa projekt doc 841,5 2018.11.22 121
wykaz dostaw doc 33,5 2018.11.22 116
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 33,5 2018.11.22 135
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2018.11.22 119

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018.12.28 99

Pobierz wszystkie dokumenty