Szczegóły ogłoszenia

97/2018

"Dostawy zastawek z dostępu naczyniowego na okres do 31.12.2018 r."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 32,6 2018.11.13 216

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,7 2018.11.13 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.11.13 101
Formularz cenowy xls 32,0 2018.11.13 113
Formularz ofertowy xls 39,0 2018.11.13 111
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.11.13 88
projekt umowy docx 533,4 2018.11.13 94
projekt umowy przechowania docx 523,3 2018.11.13 106
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2018.11.13 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2018.11.21 98

Pobierz wszystkie dokumenty