Szczegóły ogłoszenia

93/2018

"Dostawy sukcesywne środków czystości, artykułów higienicznych i akcesoriów do sprzątania"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 76,1 2018.11.08 621

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,3 2018.11.14 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety)_93_2018 doc 70,1 2018.11.08 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.11.08 114
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,8 2018.11.08 102
Projekt umowy_93_2018 doc 1130,5 2018.11.08 89
SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY_93_2018 xlsx 22,9 2018.11.08 156
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2018.11.08 105
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xlsx 16,0 2018.11.08 101
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,4 2018.11.08 94

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 17,9 2018.11.14 112

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2018.11.14 120

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,9 2018.11.19 115

Pobierz wszystkie dokumenty