Szczegóły ogłoszenia

ZP/102/B/18

"Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Collegium Heliodori Święcicki UAM w Poznaniu dla potrzeb laboratorium Wydziału Anglistyki - Etap I"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 64,6 2018.11.07 82

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,6 2018.11.14 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 243,0 2018.11.07 106

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana terminu otwarcia ofert pdf 247,3 2018.11.14 97
Zmiana terminu otwarcia ofert2 pdf 269,4 2018.11.27 70
Zmiana terminu otwarcia ofert3 pdf 282,1 2018.12.04 80

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o wizji lokalnej docx 13,7 2018.11.16 74
Informacja z otwarcia ofert doc 49,0 2018.12.19 76
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 docx 15,8 2018.11.19 88
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3 docx 14,6 2018.11.27 72
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia4 docx 14,6 2018.12.04 58
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia5 docx 16,4 2018.12.07 77

Pobierz wszystkie dokumenty