Szczegóły ogłoszenia

94/2018

"Dostawa aparatów USG"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,9 2018.10.18 213

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,7 2018.10.23 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61,8 2018.10.18 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.18 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018.10.18 86
projekt umowy na dostawę USG 2018 doc 840,5 2018.10.18 90
specyfikacja techniczna usg doc 158,5 2018.10.18 103
specyfikacja techniczna usg z transrektal doc 154,5 2018.10.18 94
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2018.10.18 85
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,5 2018.10.18 91

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2018.10.23 94

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 27,3 2018.10.25 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.10.30 117
specyfikacja techniczna usg z transrektal_PO ZMIANACH doc 167,0 2018.10.25 91

Pobierz wszystkie dokumenty