Szczegóły ogłoszenia

90/2018

"Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 61,6 2018.10.17 623

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,5 2018.10.17 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.17 80
formularze_cenowe xls 38,5 2018.10.17 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.10.17 84
projekt umowy_spozywka doc 1116,0 2018.10.17 74
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2018.10.17 84
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 40,0 2018.10.17 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2018.10.25 92

Pobierz wszystkie dokumenty