Szczegóły ogłoszenia

90/2018

"Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 61,6 2018.10.17 572

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,5 2018.10.17 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.17 71
formularze_cenowe xls 38,5 2018.10.17 98
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.10.17 77
projekt umowy_spozywka doc 1116,0 2018.10.17 69
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2018.10.17 76
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 40,0 2018.10.17 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2018.10.25 85

Pobierz wszystkie dokumenty