Szczegóły ogłoszenia

ZP/5405/D/18

"dostawa paliw silnikowych"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,0 2018.10.16 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 5405D pdf 11214,3 2018.10.16 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy doc 71,5 2018.10.16 32
Załącznik Nr 4 - istotne postanowienia umowy1 doc 78,5 2018.10.16 38
Załącznik Nr 2 - Oświadczenia Wykonawca docx 28,8 2018.10.16 31
Załącznik Nr 2b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 27,0 2018.10.16 29
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 20,9 2018.10.16 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania pdf 3099,2 2018.10.29 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zestawienie ofert ZP5405D doc 34,5 2018.11.06 28

Pobierz wszystkie dokumenty