Szczegóły ogłoszenia

ZP/5304/D/18

"dostawa mebli biurowych wraz z montażem oraz foteli i krzeseł oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1: dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz mebli do aneksu kuchennego wraz ze sprzętem ADG do Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa wraz z montażem mebli biurowych i krzeseł do Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 3: dostawa wraz z montażem mebli biurowych i krzeseł do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 197,5 2018.10.16 37

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie, zmiana ogłoszenia o zamówieniu pdf 98,4 2018.10.31 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 351,5 2018.10.16 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia - część 1 docx 173,7 2018.10.16 62
Załącznik B do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia - część 2 docx 713,9 2018.10.16 58
Załącznik C do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia- część 3 doc 718,0 2018.10.16 65
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty- część 1 doc 50,0 2018.10.16 36
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty- część 2 doc 50,0 2018.10.16 40
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty- część 3 doc 50,0 2018.10.16 36
Załącznik nr 2 do SIWZ- FORMULARZ CENOWY- część 1 xls 51,5 2018.10.16 47
Załącznik nr 2 do SIWZ- FORMULARZ CENOWY- część 2 xls 50,5 2018.10.16 49
Załącznik nr 2 do SIWZ- FORMULARZ CENOWY- część 3 xls 52,0 2018.10.16 38
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ- część 1 xml 120,0 2018.10.16 46
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ- część 2 xml 119,9 2018.10.16 45
Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ- część 3 xml 119,9 2018.10.16 43
Załącznik nr 3- JEDZ- część 1 xml 120,0 2018.10.16 40
Załącznik nr 3- JEDZ- część 2 xml 119,9 2018.10.16 40
Załącznik nr 3- JEDZ- część 3 xml 119,9 2018.10.16 44
Załącznik nr 3a do SIWZ- instrukcja wypełniania JEDZ docx 50,6 2018.10.16 38
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy docx 19,0 2018.10.16 39
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw doc 37,5 2018.10.16 37
Załącznik nr 6 do SIWZ- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych za doc 47,5 2018.10.16 38
Załącznik nr 7 do SIWZ- Istotne postanowienia do umowy doc 147,5 2018.10.16 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 48,5 2018.11.21 30
Informacja z otwarcia ofert- Zlożone oferty doc 57,5 2018.11.21 30

Pobierz wszystkie dokumenty