Szczegóły ogłoszenia

SzW/8/2018

"Zakup energii elektrycznej dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski sp. z o.o."

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 136,4 2018.10.13 170

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 71,4 2018.10.13 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (procedura pełna) pdf 9571,8 2018.10.13 116

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz Cenowy xlsx 18,4 2018.10.13 99
Formularz ofertowy docx 67,7 2018.10.13 86
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 69,0 2018.10.13 76
JEDZ Instrukcja pdf 1122,0 2018.10.13 80
Opis przedmiotu zamówienia xlsx 25,0 2018.10.13 99
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej doc 35,5 2018.10.13 69
wzór umowy pdf 281,2 2018.10.13 90
Zał. nr 1 do Umowy docx 17,7 2018.10.13 84
Zał. nr 2 do Umowy docx 18,5 2018.10.13 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PDF 213,1 2018.11.13 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Sprostowanie Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji pdf 70,3 2018.11.13 74
Informacja z otwarcia ofert PDF 261,8 2018.11.20 136
Powiadomienie o zmianach SIWZ, zawiadomienie o zmianie terminu składania ofe PDF 508,6 2018.11.13 77

Pobierz wszystkie dokumenty