Szczegóły ogłoszenia

SzW/8/2018

"Zakup energii elektrycznej dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski sp. z o.o."

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 136,4 2018.10.13 441

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 71,4 2018.10.13 345

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (procedura pełna) pdf 9571,8 2018.10.13 349

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz Cenowy xlsx 18,4 2018.10.13 346
Formularz ofertowy docx 67,7 2018.10.13 337
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 69,0 2018.10.13 311
JEDZ Instrukcja pdf 1122,0 2018.10.13 336
Opis przedmiotu zamówienia xlsx 25,0 2018.10.13 366
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej doc 35,5 2018.10.13 312
wzór umowy pdf 281,2 2018.10.13 329
Zał. nr 1 do Umowy docx 17,7 2018.10.13 326
Zał. nr 2 do Umowy docx 18,5 2018.10.13 316

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PDF 213,1 2018.11.13 329

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Sprostowanie Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji pdf 70,3 2018.11.13 313
Informacja z otwarcia ofert PDF 261,8 2018.11.20 390
Powiadomienie o zmianach SIWZ, zawiadomienie o zmianie terminu składania ofe PDF 508,6 2018.11.13 325

Pobierz wszystkie dokumenty