Szczegóły ogłoszenia

SzW/8/2018

"Zakup energii elektrycznej dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski sp. z o.o."

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 136,4 2018.10.13 315

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 71,4 2018.10.13 223

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (procedura pełna) pdf 9571,8 2018.10.13 238

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz Cenowy xlsx 18,4 2018.10.13 241
Formularz ofertowy docx 67,7 2018.10.13 234
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 69,0 2018.10.13 212
JEDZ Instrukcja pdf 1122,0 2018.10.13 224
Opis przedmiotu zamówienia xlsx 25,0 2018.10.13 242
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej doc 35,5 2018.10.13 207
wzór umowy pdf 281,2 2018.10.13 235
Zał. nr 1 do Umowy docx 17,7 2018.10.13 229
Zał. nr 2 do Umowy docx 18,5 2018.10.13 217

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ PDF 213,1 2018.11.13 225

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Sprostowanie Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji pdf 70,3 2018.11.13 207
Informacja z otwarcia ofert PDF 261,8 2018.11.20 279
Powiadomienie o zmianach SIWZ, zawiadomienie o zmianie terminu składania ofe PDF 508,6 2018.11.13 215

Pobierz wszystkie dokumenty