Szczegóły ogłoszenia

91/2018

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 219,1 2018.10.11 249

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,8 2018.10.11 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.11 112
Formularze cenowe xlsx 15,7 2018.10.11 201
Formularz_szczegolowy_zad.2 xlsx 19,4 2018.10.11 178
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.10.11 102
projekt - umowa użyczenia doc 38,5 2018.10.11 111
projekt_umowy doc 872,0 2018.10.11 103
Wykaz dostaw lub usług doc 18,2 2018.10.11 103
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 40,0 2018.10.11 170

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,0 2018.10.16 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2018.10.19 114

Pobierz wszystkie dokumenty