Szczegóły ogłoszenia

86/2018

"dostawy sukcesywne materiałów do immunohistochemii, worków rozpuszczalnych i worków na zwłoki na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 217,1 2018.10.11 353

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,5 2018.10.11 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.11 107
formularz cenowy zad. 2-3 xls 30,5 2018.10.11 118
formularz cenowy zad.1 xlsx 88,6 2018.10.11 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.10.11 98
umowa projekt doc 840,0 2018.10.11 89
wykaz dostaw docx 16,9 2018.10.11 94
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 40,0 2018.10.11 91
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2018.10.11 92

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,8 2018.10.16 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.10.19 104

Pobierz wszystkie dokumenty